Tổng kết 01 năm thực hiện cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy

Chiều 30/8, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 01 năm thực hiện cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. 

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Qua 01 năm triển khai cao điểm, Công an tỉnh phối hợp với cơ quan báo chí, các huyện, thành phố trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kiểm tra, hướng dẫn chủ hộ gia đình, hộ kinh doanh thực hiện, duy trì điều kiện an toàn PCCC; tổ chức trên 17.600 lượt tuyên truyền trực tiếp về công tác đảm bảo an toàn PCCC trong sử dụng hệ thống, thiết bị điện tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh cho trên 67.000 lượt người tham gia; xây dựng và duy trì 07 mô hình an toàn PCCC&CNCH. Tổ chức kiểm tra trên 85.000 lượt hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh… Thông qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, ý thức chấp hành các quy định về an toàn PCCC&CNCH của Nhân dân, các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC được nâng lên, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Tuy nhiên, trong công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC, còn có một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện thường xuyên dẫn đến phải đôn đốc, nhắc nhở.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng Công an, các đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH. Làm tốt công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác PCCC&CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn trong thời gian tiếp theo. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; thực hiện phúc tra, hậu kiểm đối với các cơ sở đã kiến nghị thực hiện. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền…/.

Việt Bắc

Xem thêm