Chung tay​ bảo vệ môi trường đất

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Bắc Kạn luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường đất, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ngành Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động thi công, san lấp mặt bằng.
Ngành Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động thi công, san lấp mặt bằng.

Xác định tài nguyên đất đóng vai trò hết sức quan trọng và có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, bởi đất là thành phần chính của môi trường và cũng là đầu vào của nhiều quá trình sản xuất có khả năng gây tác động xấu đến môi trường. Do đó, nếu không có biện pháp quản lý sử dụng hợp lý có thể sẽ làm ô nhiễm môi trường đất, suy thoái đất, gây thiệt hại lớn tài nguyên đất tự nhiên. Sự suy giảm diện tích đất sản xuất nông nghiệp và tăng diện tích đất phi nông nghiệp so với quy hoạch sẽ gây áp lực cho công tác bảo vệ môi trường của tỉnh.

Vì thế, hằng năm ngành Tài nguyên và Môi trường đều chủ động tham mưu cho tỉnh tập trung kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, không khí, nước mặt, nước ngầm, chất thải; cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường. Đối với môi trường đất, chú trọng khắc phục suy thoái, khôi phục và nâng cao chất lượng môi trường; thực hiện tốt chương trình trồng rừng, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, cháy rừng, từng bước tăng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên; khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm môi trường và cân bằng sinh thái.

Phối hợp với các ngành chức năng, địa phương cơ sở để tác động đến người dân trong việc chọn phương thức canh tác nông nghiệp phù hợp; sử dụng nước, phân bón, thức ăn chăn nuôi phù hợp, quản lý và xử lý chất thải trong chăn nuôi, phát triển sử dụng khí sinh học làm nhiên liệu, hạn chế và loại bỏ dần các máy nông nghiệp lạc hậu tiêu thụ nhiều năng lượng. Ngành cũng tăng cường khuyến cáo người dân việc lạm dụng phân bón vô cơ khiến đất đai bị chai cứng, giữ nước kém, giảm độ màu mỡ của đất; tăng cường sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp ủ làm phân vi sinh thay cho hình thức đốt gây phát thải hay bỏ phí gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, ngành cũng chủ động tham mưu cho tỉnh phương án phục hồi các vùng đất bị suy thoái như tại các vùng đất sau khai thác khoáng sản thông qua phủ xanh bề mặt như trồng cỏ, trồng rừng. Trong xử lý rác thải, khuyến cáo các địa phương triển khai ứng dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn tiên tiến, an toàn và phù hợp với điều kiện từng địa phương mình; nâng cao tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, đặc biệt đối với khu vực nông thôn. Chú trọng thực hiện việc phân loại chất thải rắn tại nguồn trong cộng đồng dân cư...

Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường Hoàng Thanh Oai cho biết: Để bảo vệ môi trường đất, phòng ngừa và hạn chế tình trạng ô nhiễm đất trên địa bàn tỉnh, thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình lập, thẩm định, phê duyệt và xác nhận hoàn thành các báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; thường xuyên rà soát, cập nhật và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các cấp, nhất là quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến cấp xã để có sự bố trí sử dụng đất hợp lý, đáp ứng nhu cầu của các ngành và các đối tượng sử dụng. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Việc phòng chống ô nhiễm đất đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động bảo vệ môi trường bền vững hiện nay. Vì thế, cần có sự chung tay của cả cộng đồng, tích cực thực hiện nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.../.

Q.Đ

Xem thêm