Đảng bộ Sở Y tế Bắc Kạn: Hơn 200 triệu đồng hỗ trợ xã Bằng Vân xây dựng NTM

BBK -Chiều 15/6, Đảng ủy Sở Y tế Bắc Kạn có buổi khảo sát, ký kết với xã Bằng Vân (Ngân Sơn) để hỗ trợ, giúp đỡ địa phương xây dựng nông thôn mới.
Lãnh đạo Sở Y tế trao tiền hỗ trợ cho xã Bằng Vân xây dựng nông thôn mới
Lãnh đạo Sở Y tế trao tiền hỗ trợ cho xã Bằng Vân xây dựng nông thôn mới

Sau khi khảo sát, hai bên ký kết thống nhất hỗ trợ 80 triệu đồng để bê tông hóa tuyến đường vào Nhà Văn hóa thôn Pác Nạn và xây dựng công trình nhà bếp, nhà vệ sinh tự hoại cho nhà văn hóa thôn. Đây là năm thứ 3 Đảng bộ Sở Y tế triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và mô hình "Dân vận khéo" của ngành.

Qua 03 năm triển khai (2021-2023), từ nguồn vận động của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế với số tiền đóng góp 230 triệu đồng, ngành Y tế đã hỗ trợ cho xã Bằng Vân xây dựng các công trình phúc lợi, giúp xã hoàn thành 10/19 tiêu chí nông thôn mới./.

Xem thêm