Đảng bộ Sở Y tế hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng nông thôn mới

BBK -Vừa qua, Đảng uỷ Sở Y tế Bắc Kạn có buổi làm việc với xã Phúc Lộc (Ba Bể) nhằm khảo sát, ký giao kết hỗ trợ tiền giúp địa phương xây dựng nông thôn mới.
Lãnh đạo Sở Y tế trao tiền hỗ trợ cho xã Phúc Lộc

Lãnh đạo Sở Y tế trao tiền hỗ trợ cho xã Phúc Lộc

Qua khảo sát, nhằm hỗ trợ mở rộng đường vào thôn Thiêng Điểm – Phja Khao, tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng, trong đó Sở Y tế hỗ trợ 80 triệu đồng (nguồn vận động đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế đóng góp), UBND, các đoàn thể và Nhân dân xã Phúc Lộc đóng góp hơn 50 triệu đồng.

Theo thiết kế, công trình sẽ được khởi công trong tháng 7/2023, mở rộng và xây bờ kè cao 4 mét, bê tông hoá rộng 4 mét, dài 30 mét. Công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện cho người dân 03 thôn vùng cao đi lại thuận tiện, nhất là việc lưu thông hàng hóa, nhằm bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Hoàng Chúc (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)

Xem thêm