Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Ba Bể

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 31/10, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Thượng tá Phạm Văn Phương, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác GDQP&AN từ đầu năm 2022 đến nay tại huyện Ba Bể.
Đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Kạn làm việc với lãnh đạo huyện Ba Bể.

Đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Kạn làm việc với lãnh đạo huyện Ba Bể.

Qua báo cáo cho thấy, trong thời gian qua, Hội đồng GDQP&AN huyện Ba Bể luôn quán triệt đầy đủ các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân khu và của tỉnh về thực hiện công tác GDQP&AN. Kịp thời bổ sung, kiện toàn các thành viên Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp. Từ năm 2022 đến nay, Hội đồng giáo dục QP&AN huyện Ba Bể đã cử 01 đồng chí đi bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2 tại Trường Quân sự Quân khu 1; 12 đồng chí thuộc đối tượng 3 đi tham gia bồi dưỡng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; phối hợp mở lớp bồi dưỡng KTQP&AN cho gần 300 học viên thuộc đối tượng 4 cấp huyện, trên 330 học viên thuộc đối tượng 4 cấp xã; phối hợp với 02 trường THPT trên địa bàn tổ chức GDQP&AN cho 100% học sinh theo theo đúng, đủ nội dung, chương trình; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP&AN cho toàn dân được quan tâm chỉ đạo, qua đó từng bước nâng cao nhận thức của Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Dịp này, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành kiểm tra trắc nghiệm về nhận thức, kiến thức quốc phòng và an ninh đối với các thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, kết quả 100% đạt loại Giỏi.

Đoàn kiểm tra ghi nhận những nỗ lực của Hội đồng Giáo dục QP&AN huyện Ba Bể trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP&AN trong thời gian qua. Các thành viên trong đoàn đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục QPAN trên địa bàn huyện.

Để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới, Đoàn công tác đề nghị Ba Bể tiếp tục quán triệt các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, về công tác GDQP&AN; thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục QP&AN các cấp; khảo sát nắm chắc đối tượng trong diện bồi dưỡng QPAN; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền về GDQP&AN trên địa bàn huyện; tích cực nghiên cứu đổi mới hình thức, phương pháp dạy và học môn Giáo dục QPAN trong các trường THPT, đảm bảo 100% học sinh được bồi dưỡng kiến thức QPAN. Nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp xã, kiện toàn Hội đồng GDQP&AN cấp cơ sở để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Trước đó, Đoàn công tác đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục QP&AN từ đầu năm 2022 đến nay tại xã Chu Hương./.

Xem thêm