Nam Cường phấn đấu về đích nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đến nay, xã Nam Cường (Chợ Đồn) đã đạt 13/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Địa phương đang tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt chuẩn.
Sửa chữa một số hạng mục trụ sở UBND xã Nam Cường (Chợ Đồn).

Sửa chữa một số hạng mục trụ sở UBND xã Nam Cường (Chợ Đồn).

Qua rà soát, hiện Nam Cường còn 06 tiêu chí cần phải hoàn thành, gồm: Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa; Nhà ở dân cư; Thu nhập; Nghèo đa chiều; Môi trường và an toàn thực phẩm. Ban Chỉ đạo xã đã họp bàn và đưa ra những giải pháp, việc làm cụ thể cho từng tiêu chí. Tranh thủ sự quan tâm đầu tư của cấp trên và huy động các nguồn lực ở địa phương, nhất là lồng ghép hiệu quả các chương trình MTQG hiện có để thực hiện các nội dung về xây dựng NTM.

Năm 2022, gia đình ông Nông Văn Hòa là hộ nghèo thôn Bản Chảy được hỗ trợ một cặp trâu sinh sản từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Ông Hòa chia sẻ: “Ngoài cặp trâu được hỗ trợ, gia đình tôi đối ứng mua thêm 02 con để tạo đàn, trồng hơn 1.000m2 cỏ voi để làm thức ăn cho gia súc. Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nên đàn trâu sinh sản phát triển khỏe mạnh, gia đình có thêm động lực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”.

Địa phương đẩy mạnh thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập. Việc hỗ trợ vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, được quan tâm thực hiện. Xã có một số mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững như: Mô hình sản xuất khoai tây, trồng dâu tây, dưa lưới, nuôi gà, nuôi vịt siêu thịt, lợn đen bản địa, nuôi trâu sinh sản... Đến nay, thu nhập bình quân của người dân đạt trên 36 triệu đồng/năm, tỷ lệ nghèo đa chiều còn 16,43%.

Ông Nông Văn Hòa, người dân thôn Bản Chảy, xã Nam Cường trồng hơn 1.000m2 cỏ voi để chăn nuôi trâu sinh sản.

Ông Nông Văn Hòa, người dân thôn Bản Chảy, xã Nam Cường trồng hơn 1.000m2 cỏ voi để chăn nuôi trâu sinh sản.

Đối với tiêu chí Trường học, hiện trên địa bàn còn có Trường Tiểu học và THCS chưa xây dựng được nhà hiệu bộ và phòng học bộ môn đảm bảo theo quy định. Địa phương tiếp tục đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và bố trí các phòng chức năng phục vụ cho công tác giảng dạy. Về tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, xã đã có quyết định phê duyệt chủ trương xây dựng Nhà Văn hóa xã với tổng kinh phí thực hiện 2,5 tỷ đồng; quy mô 250 chỗ ngồi, có khu thể thao. Đồng thời tiếp tục bố trí nguồn kinh phí nâng cấp các nhà văn hóa thôn chưa đạt chuẩn. Với tiêu chí Nhà ở dân cư, xã tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định; phấn đấu xóa nhà tạm, dột nát trong năm.

Riêng tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm, xã có tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%; 12/12 cơ sở SXKD đạt chuẩn về môi trường; 100% hộ gia đình và cơ sở SXKD thực phẩm tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm; không có các hoạt động gây suy giảm môi trường và có các hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp; nghĩa trang được xây dựng theo quy định. Duy trì tốt công tác tuyên truyền trong Nhân dân về thu gom, phân loại rác tại hộ gia đình; đầu tư các hạng mục về giao thông phục vụ vận chuyển rác, bố trí bãi đổ rác hợp lý trên địa bàn đảm bảo theo quy định.

Đến nay, Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã Nam Cường có nhiều chuyển biến rõ nét. Cảnh quan môi trường được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Những kết quả đạt được sẽ là điều kiện quan trọng để xã hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2023./.

Xem thêm