Pác Nặm: Xây dựng và duy trì 28 tuyến đường phụ nữ tự quản

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua Hội LHPN huyện Pác Nặm đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực triển khai nhiều công trình, mô hình phù hợp, ý nghĩa; xây dựng và duy trì được 28 tuyến đường phụ nữ tự quản. 

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua Hội LHPN huyện Pác Nặm đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực triển khai nhiều công trình, mô hình phù hợp, ý nghĩa; xây dựng và duy trì được 28 tuyến đường phụ nữ tự quản. 

Chi hội phụ nữ tham gia làm đường liên thôn Bản Khúa - Phja Đăm, xã Bằng Thành (Pác Nặm).
Chi hội phụ nữ tham gia làm đường liên thôn Bản Khúa - Phja Đăm, xã Bằng Thành (Pác Nặm).

Hằng tháng vào các dịp cuối tuần, các Chi hội có đoạn đường tự quản sẽ vận động hội viên tham gia quét dọn vệ sinh, dọn cỏ 2 bên đường, khơi thông cống rãnh, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Nhiều hội viên còn vận động cả gia đình cùng tham gia hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường nhằm xây dựng tuyến đường sạch, đẹp, văn minh.

Thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục nhân rộng và phát triển mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản tại các chi hội còn lại với mục tiêu mỗi năm ít nhất có thêm 05 đoạn đường phụ nữ tự quản. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên trong việc chung tay giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp, văn minh, góp phần xây dựng thôn, bản, khu dân cư văn hóa./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm