Ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trường THPT Chuyên Bắc Kạn vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình tự quản về an ninh trật tự. Mô hình được hình thành bởi yêu cầu thực tế, sự cần thiết đối với nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục và định hướng đối với thế hệ trẻ.
Ra mắt Ban điều hành mô hình tự quản về an ninh trật tự Trường THPT Chuyên Bắc Kạn.

Ra mắt Ban điều hành mô hình tự quản về an ninh trật tự Trường THPT Chuyên Bắc Kạn.

Mô hình gồm 38 thành viên, Ban điều hành là đại diện Ban Giám hiệu nhà trường cùng với các thành viên là giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng 18 lớp học. Sau 3 tháng sẽ tổ chức đánh giá kết quả hoạt động; chế độ giao ban định kỳ 6 tháng và 01 năm. Công tác giáo dục, tuyên truyền sẽ được thực hiện thông qua các tiết học chuyên đề, sinh hoạt, các hoạt động ngoại khoá, thể hiện bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn, nhằm thu hút học sinh tham gia. Công an thành phố với vai trò cơ quan hướng dẫn sẽ thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ Ban điều hành mô hình tổ chức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Sự ra đời của mô hình góp phần thúc đẩy công tác giáo dục phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong ngành Giáo dục, thi đua xây dựng đời sống văn hóa trong trường học.

Từ mô hình tự quản tại Trường THPT Chuyên Bắc Kạn, Công an thành phố Bắc Kạn sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng và cho ra mắt các mô hình tương tự tại các trường học khác trên địa bàn thành phố./.

Xem thêm