Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc tiếp nhận công chức

BBK - Căn cứ biên chế được giao và nhu cầu sử dụng biên chế công chức năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc tiếp nhận công chức

Xem thêm