Quân khu 1:

Tăng cường tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành pháp luật

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Thực hiện Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021- 2027, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã có nhiều chủ trương, giải pháp và cách làm mới trong phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật Nhà nước ở địa phương.
Cán bộ phòng Tuyên huấn Quân khu 1 tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân huyện Ngân Sơn trong thực hiện Đề án 1371.
Cán bộ phòng Tuyên huấn Quân khu 1 tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân huyện Ngân Sơn trong thực hiện Đề án 1371.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Đề án 1371 Quân khu 1 cho biết: Quân khu 1 đã thành lập 63 Ban Chỉ đạo Đề án 1371 (trong đó có 7 Ban Chỉ đạo cấp trên cơ sở và 56 Ban Chỉ đạo cấp cơ sở) hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, phương tiện, hướng trọng tâm tuyên truyền tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn cũng như các địa phương có nhiều khu công nghiệp, những địa phương nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế để tuyên truyền PBGDPL.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án, các cơ quan, đơn vị đã chủ động vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp trong công tác tuyên truyền PBGDPL tại cơ sở. Thông qua nói chuyện pháp luật, tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin nội bộ, biển bảng, biểu ngữ, tranh cổ động, tủ sách pháp luật, tờ rơi, tờ gấp pháp luật, bảng tin của các đơn vị và khu dân cư để tuyên truyền.

Đồng thời, qua các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, hoạt động văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức quần chúng, câu lạc bộ và các thiết chế văn hoá ở cơ sở để tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật ở cơ sở.

Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cho biết: Cục Chính trị Quân khu đã chỉ đạo Báo Quân khu, Phòng Tuyên huấn, Đoàn Văn công, Bảo tàng và Bệnh viện Quân y 110, Bệnh viện Quân y 91 (Cục Hậu cần Quân khu) phối hợp với Sư đoàn 3, Sư đoàn 346 tổ chức các hoạt động dã ngoại làm công tác dân vận tại nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn.

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Sư đoàn 3, Sư đoàn 346, Lữ đoàn 382, Lữ đoàn 409, Lữ đoàn 601 thực hiện nhiệm vụ dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại 23 xã thuộc 13 huyện của 5 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang với 210 buổi tuyên truyền PBGDPL cho hơn 71.000 lượt người dân; tổ chức hàng trăm buổi thi tìm hiểu pháp luật, nói chuyện chuyên đề về pháp luật, chiếu phim, giao lưu văn hoá, văn nghệ với các đơn vị địa phương được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân đánh giá cao.

Ông Chu Văn Hân, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn cho biết: Việc cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 346 Quân khu 1 về phối hợp giúp địa phương làm công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt đã giúp đồng bào hiểu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước; bà con luôn tin theo Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật ở cơ sở.

Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Đề án 1371 phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia PBDGPL, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. Chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền tập trung vào vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Không ngừng nâng cao nhận thức cho các đối tượng chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; xây dựng LLVT Quân khu có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Khương Doãn

Xem thêm