Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn:

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 26/5, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Kạn tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” .
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đại tá Lã Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

05 năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng: Ban Chỉ đạo 35, lực lượng 47 các cấp được thành lập, kiện toàn đi vào hoạt động thường xuyên, nền nếp; công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và Nhân dân trên địa bàn tỉnh có chất lượng tốt;

Công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành chức năng để kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tư tưởng, tâm trạng Nhân dân đạt được nhiều kết quả tốt, qua đó góp phần làm chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp uỷ, tổ chức Đảng, người chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng.

Đặc biệt các vấn đề phức tạp, nhạy cảm được quan tâm giải quyết kịp thời không để các thế lực thù địch chống phá, lợi dụng vấn đề nổi cộm để kích động Nhân dân gây mất ổn định ANCT - TTATXH địa bàn...

Kết luận hội nghị, Đại tá Lã Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nghị quyết thường kỳ của Đảng bộ. Phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng; đội ngũ cán bộ, đảng viên làm nòng cốt trong chỉ đạo và tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cơ hội chính trị trên không gian mạng.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức rút kinh nghiệm hoạt động đấu tranh của các cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các trang, nhóm, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo; đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân hoạt động có hiệu quả.../.

Xem thêm